Letní kempy 2015

Stejně jako v loňském roce připravujeme na léto 2015 zážitkové vzdělávací kempy pro žáky středních škol - tento rok se zaměřením na biologii, fyziku a chemii. Pokud se chcete přihlásit, neváhejte!

 Sborník 

Sborník představuje různé názory na vzdělávání nadaných žáků. Tyto názory prezentují lektoři, se kterými jsme během přípravy a realizace projektu spolupracovali. Velmi zajímavou součástí sborníku jsou rozhovory s nadanými žáky z České republiky i a Slovenska. Doufáme, že ze sborníku načerpáte inspiraci i praktické tipy pro výuku. Sborník si můžete stáhnout zde

Projekt "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí"

Cílem projektu bylo rozvíjet a podporovat potenciál nadaných žáků středních škol, ale také seznámit pedagogy s nejnovějšími trendy v práci s nadanými žáky a s moderními metodami výuky přírodovědných a technických oborů. Z tohoto důvodu byl projekt zaměřen primárně na čtyři obory - logiku, chemii, fyziku a biologii.

V rámci projektu se žáci středních škol mohli zapojit do soutěže plné experimentů N-trophy (se kterou ani zdaleka nekončíme!), mohli se také zúčastnit letních zážitkových kempů, orientovaných na výše zmíněné obory. Pro pedagogy byly připraveny odborné semináře a experimentální workshopy. Projekt uzavírala konference určená všem zájemcům o práci s nadanou mládeží. Výsledky projektu shrnuje sborník. 

Projekt byl finančně podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.